Doelgroep

Doelgericht publiek

– Het brede publiek, verwoede fietsers of niet, kenners of gewone liefhebbers, in groepsverband of alleen, jonge of minder jonge mensen, alle leden van fietsersbonden uit heel België.

Professionals uit de fietssector en fietsverdelers, uit nieuwsgierigheid voor nieuwe producten of diensten of gewoonweg op zoek naar fabricanten, nieuwe markten en opportuniteiten.

Publieke overheden ( gemeentelijke, provinciale, regionale of federale administraties), verantwoordelijk voor het inrichten en aanleggen van fietspaden en/of routes.

Verantwoordelijken op het gebied van mobiliteit : ondernemers, federaties, ziekenfondsen, professionele verenigingen.

foto-publiek

Een stevige communicatiecampagne

Perscampagne ( geschreven pers, radio, televisie)

– Berichtgeving via internet en social media

– Aantrekkelijke affiches in de straten en in trein-, bus- of metrostations

– Verspreiding van informatie via alle leden van de partnerverenigingen en -federaties)

– Persoonlijke VIP uitnodigingen ( officiële inhuldiging, prijsuitreiking, colloquia)